Båtutleieg/fiske

I Rullestadvatnet kan ein leige båt. I tillegg kan ein leige garn for å fiske i Rullestadvatnet. Fisken i Rullestadvatnet og elvane rundt er ikkje stor, men den er særs lett  få  til å bite. Det er også høve til å leige båt i Fjæra Småbåthavn i Åkrafjorden. Åkrafjorden er ein god fiskefjord.